top of page
  • spunky633

Begynnelse, del 2

När Spirit hade funnits i 441 generationer blev han uttråkad. I 441 generationer fanns det bara E.T.-varelser som levde på prana. Spirit skapade mikroorganismer. Dessa utvecklade Spirit till större och större varelser. Spirit utvecklade dem till växter. På så sätt skapade Spirit vegetation. Dessa växter bodde på Centralsolen, som är Medvetande. Dessa olika varelser var aspekter av Medvetande. Hittills fanns det bara positiv energi.


Det var i generation nummer 441 att vi fick en varelse som jag kallar för Kejsaren, efter Kejsaren i Stjärnornas krig. Kejsaren är ett medvetande i en Source (inte vår Source). Han tillhör 4D. Han ville bryta med Spirit och gå sin egen väg. Han skapade 3D varelser som vi felaktigt kallar för patogener (virus, bakterier, mögel, svamp, parasiter, prioner och biofilm) för att spela de andra medvetandena ett spratt. Negativ energi skapades. Dessa patogener är 3D varelser som skickas till olika aspekter av medvetanden för att störa kopplingen mellan aspekterna, medvetanden och Spirit. Patogenerna kan inte föröka sig själva, utan de måste skapas av någon. Dessa patogener ska inte förväxlas med de goda mikroorganismerna som Spirit skapade (se mitt inlägg om patogener).


Medan de andra medvetandena fortsatte på sina utvecklingsresor, körde Kejsaren fast i 4D. Han fortsatte att skapa både patogener och aspekter. Dessa aspekter var kloner av honom själv. Han är en E.T. som använder energi för att skada andra. Han skapade reptilerna, som är varelser som tillhör samma Source som Kejsaren. Dessa reptiler ska inte förväxlas med de reptiler som finns här på Jorden, för de skapades av vår Source.


Kejsarens aspekter liknar klonerna i Stjärnornas krig. De är inte fullt medvetna. De är självmedvetna, men de är inte medvetna om vad som pågår omkring dem. De tror på det som Kejsaren berättar för dem. De har inte någon själ. Endast Spirit kan ge själar till varelser. Kejsaren har inte någon kontakt med Spirit. Så småningom växte Kejsarens armé och störde allt fler medvetanden i hans Source. Han kan skicka patogener till andra Sources också. Och det var så som negativ energi kom till vår Source (vårt universum).

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Patogener: vad är de egentligen?

En patogen är något som kan orsaka sjukdom. Patogener är mikroorganismer som orsakar obalanser i kroppen och sinnet. Det finns två sorters mikroorganismer: de som kommer från Spirit och the Source och

Commenti


bottom of page