top of page
  • spunky633

Begynnelsen

Updated: Apr 23

Från början fanns det prana, livsenergi. Inget vet varifrån prana kom. Den fanns bara, och hade livsvilja. Prana är den första dimensionen. Sedan, från denna livsvilja, utvecklades den första själen, som heter Spirit. Spirit utvecklades till den andra dimensionen. Alla grundämnen tillhör den. De fanns i gasform. Spirit fortsatte med sin utveckling och skapade totalt 8 dimensioner:


1. prana, livsenergi

2. grundämnen

3. materia

4. medvetande

5. kärlek

6. dygdig kärlek

7. tacksamhet

8. förnöjsamhet

9. sällhet


Den tredje dimensionen är materia. Hit hör olika former. Spirits vilja växte starkare. Han skapade 4D, medvetandet. Den här dimensionen handlar om självmedvetande. Varelser i 4D har fri vilja. Spirit skapade en kropp för sig själv som ser ut som E.T. (från filmen med samma namn). Spirit var då själen och E.T. var hans medvetande. Denna E.T. var en hona (Medvetande). Spirit fortsatte att utvecklas. I 4D finns det hierarki och regler, som var grunden för framtida medvetanden och civilisationer. Medvetande skapade aspekter av sig själv. Dessa aspekter såg ut som kupoler med norrsken i sig. Kupolerna var Medvetandes olika kroppsdelar. På så sätt fick vi en andlig kropp och en fysisk kropp. Så nu fanns det en själ (Spirit), ett medvetande (E.T.) och aspekter av ett medvetande (kroppsdelar). De olika aspekterna började som 1D och började på sina resor mot högre dimensioner.


Spirit fortsatte att utveckla sig via Medvetande. 5D skapades, kärlekens dimension. I 5D vet man i hjärtat vad som är rätt och fel. När aspekterna utvecklade sig kom de så småningom upp till 4D. Då beviljades de medvetandet av Medvetande. När en aspekt blev medveten kunde den skapa sina egna aspekter. Det är medvetanden som beviljar sina aspekter medvetenhet. Alla dessa varelser levde på prana.


Nästa dimension var 6: dygdig kärlek. I denna dimension finns bara kärlek och det rätta. Negativa energier kan inte finnas här. Deras vibration, däremot, kan saktas ner av varelser från de lägre dimensionerna. 7D är tacksamhet, 8D är förnöjsamhet, 9D är sällhet. När Spirit kom upp i 9D var han nöjd med sitt arbete och ansåg att han var fullt utvecklad. När ett medvetande når 9D absorberas den av Spirit.

Nu har universum följande struktur:Medvetande, den kvinnliga E.T., var som sitt eget universum. Hon hade sina egna aspekter, 26 st, som sedan utvecklades till medvetanden. De kunde i sin tur skapa olika aspekter, som sedan blev till nya medvetanden. När hennes medvetanden utvecklades till 9D absorberades de av henne. När hon som själ nåde 9D blev hon en Source.


Så nu har vi Spirit. Hans sinne är Medvetande. Hans kropp består av olika aspekter. När dessa aspekter kom upp i 4D blev de medvetanden av Spirit. När dessa medvetanden nådde 9D blev de Sources. När alla medvetanden inom en Source når 9D går Sourcen upp i Spirit.


Vi lever nu i vår Source, som helt enkelt kallas för the Source. Han är 475 generationer från Spirit. Det finns nu 71 Sources, varav 18 kommer efter Vår Source.


När Spirit hade 441 generationer blev han uttråkad. I 441 generationer fanns det bara E.T.-varelser som levde på prana. Spirit skapade mikroorganismer. Dessa utvecklades till större och större varelser. De utvecklades till växter. På så sätt skapade Spirit vegetation. Dessa växter bodde på Centralsolen, som är Medvetande. Dessa olika varelser var aspekter av Medvetande. Hittills fanns det bara positiv energi.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Patogener: vad är de egentligen?

En patogen är något som kan orsaka sjukdom. Patogener är mikroorganismer som orsakar obalanser i kroppen och sinnet. Det finns två sorters mikroorganismer: de som kommer från Spirit och the Source och

Begynnelse, del 2

När Spirit hade funnits i 441 generationer blev han uttråkad. I 441 generationer fanns det bara E.T.-varelser som levde på prana. Spirit skapade mikroorganismer. Dessa utvecklade Spirit till större oc

Comentários


bottom of page