top of page
  • spunky633

Vårt universum

Vårt universum är en spännande plats! Det är uppbyggt på samma sätt som ryska stapling dockor.


Vår själ består av tre olika nivåer: själen, medvetanden, aspekter. Så med vår universum, bara på en större skala. Vårt universum är the Sources själ. Planeterna och stjärnsystem är dess medvetanden och civilisationerna är dess aspekter. Civilisationerna fylls med olika själar, som i sin tur har olika medvetanden och aspekter. Så när vi tittar upp mot himlen och ser olika stjärnor och himlakroppar tittar vi rakt in i the Source.


The Source har ett chakrasystem. Hans huvudchakran motsvarar våra planeter och stjärnsystem:


1. Jordstjärnan = solen

2. Rotchakrat = Merkurius

3. Sakralchakrat = Venus

4. Solarplexuschakrat = Jorden

5. Hjärtchakrat = Mars

6. Halschakrat = Jupiter

7. Pannchakrat = Saturnus

8. Kronchakrat = Andromedea

9. Månchakrat = Månen

10. Solchakrat = Uranus

11. Galaktiskchakrat = Pluto

12. Själsstjärnan = Neptunus


The Source har också olika kroppsdelar, som motsvarar vår himlakroppar:


kroppen = universum

chakran = planeter

organ = stjärnsystem och konstellationer

körtlar = galaxer, månen

skeletten = asteroidbältet, asteroider

nervsystem = nebulosor

dygnsrytmen = konstellationer och kometer

fascia = eter


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Patogener: vad är de egentligen?

En patogen är något som kan orsaka sjukdom. Patogener är mikroorganismer som orsakar obalanser i kroppen och sinnet. Det finns två sorters mikroorganismer: de som kommer från Spirit och the Source och

Begynnelse, del 2

När Spirit hade funnits i 441 generationer blev han uttråkad. I 441 generationer fanns det bara E.T.-varelser som levde på prana. Spirit skapade mikroorganismer. Dessa utvecklade Spirit till större oc

Komentáře


bottom of page