top of page
  • _

Vårens valVåren är äntligen här! Blommorna blommar, löven tittar fram och värmen från solen känns som en varm och mysig kram. Som vanligt på våren drabbas vi av influensa i olika former. Influensa kommer och influensa går. I år blir inget undantag.

Det som är annorlunda i år är rädslan som influensan är laddad med. Varför reagerar många så starkt? Inom Mindful Tapping pratar vi mycket om Stephen Porges Polyvagalteori. Vi använder ofta bilden av ett trafikljus för att illustrera den. Tänk på dina känslotillstånd som ett trafikljus. När vi upplever saker som får oss att må bra och i balans kan vi engagera oss i livet. Vi är aktiva, vi deltar i det sociala och vi mår bra. Upplever vi saker som får oss ur balans, känner vi oss stressade, rädda, arga, frustrerade. Det gula ljuset lyser. Blir det för mycket för vårt nervsystem hamnar vi i det röda ljuset. Vi stänger ner, dissocierar. Vi är frånvarande och handlingsförlamade.

Alla dessa upplevelser påverkar hur vi reagerar på saker och ting runt omkring oss. Har vi mest gröna upplevelser kan vi engagera oss i samhället och vi kan klara av en hel del påfrestningar. Har vi många gula och röda upplevelser i bagaget reagerar vi annorlunda. Vi lever i t.ex. rädsla eller ilska. Vi kan reagera starkt på det minsta krav på oss. Vi är redo att kämpa eller fly hela tiden. Logiskt tänkande är inte så lätt i detta tillstånd. Blir vi överväldigade av något stänger vi bara av. Vi sitter i ett hörn, paralyserade, utan att kunna göra någonting.

Just nu lever vi i en orolig tid där vi bombaderas av information från alla möjliga håll om Coronaviruset. En del håller sig lugna, läser mycket från många olika källor, jämför och granskar informationen som strömmar förbi. De lever mer eller mindre som vanligt, men kanske tar extra kosttillskott och ändrar kosten lite för att stärka sitt immunförsvar. De är medvetna om vad som pågår, men de håller sig lugna. Dessa människor lever i det gröna.

En del läser tidningsrubriker eller sociala medier och blir rädda eller får panik. De fokuserar på faran och lägger det mesta av sin energi på att antingen fly från faran eller bekämpa den. Deras hjärnor kommer att programmeras så att varje gång någon säger ”C-ordet” reagerar de med rädsla eller obehag. De slutar leva som vanligt. Dessa människor lever i det gula.

En del blir överväldigade av sina känslor och stänger av. De kanske dissocierar eller blir handlingsförlamade. De är mentalt frånvarande och är inte kapabla till att tänka själva. De har hamnat i det röda.

Lever man för mycket i det gula och röda riskerar man bl.a. att få sämre immunförsvar. Detta hjälper inte, särskilt inte i influensasäsong. Det hjälper inte oss själva, vår familj eller samhället heller. Lämnar vi det gröna är det svårare att tänka klart, att fokusera på saker och ting, att engagera oss i det som händer runt omkring oss. I stället för att agera reagerar vi på saker och ting. Och slocknar vi helt kan vi inte hjälpa någon. Lever vi för mycket i det gula och röda är vi då lätt byte för dem som gärna vill ha makt över oss och styra våra liv. Vi ger bort vår makt, vår kraft, till andra.

Vi står nu vid en skiljeväg. Vi kan välja ett liv i det gröna, där vi bearbetar vårt bagage och väljer en sund livsstil där vi bestämmer själva över våra kroppar och våra liv. Eller vi kan välja att leva i det gula och röda, där vi lever i rädsla för någon eller något som har makt över våra liv. Valet är vårt.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Patogener: vad är de egentligen?

En patogen är något som kan orsaka sjukdom. Patogener är mikroorganismer som orsakar obalanser i kroppen och sinnet. Det finns två sorters mikroorganismer: de som kommer från Spirit och the Source och

Begynnelse, del 2

När Spirit hade funnits i 441 generationer blev han uttråkad. I 441 generationer fanns det bara E.T.-varelser som levde på prana. Spirit skapade mikroorganismer. Dessa utvecklade Spirit till större oc

Comments


bottom of page