top of page
  • spunky633

Vår själ

En själ består av olika medvetanden och aspekter. Själen själv är en varelse, likaså varje medvetande och aspekt. De alla har sin olika utvecklingsplan och -väg. Själen som varelse har alla kroppsdelar och system typiskt för den varelse den är.


Själens medvetanden är dess chakran. Det finns ca 360 chakran i kroppen. De flesta känner till de 12 huvudchakran:
Alla utom jordstjärnan och själsstjärnan finns i kroppen. Jordstjärnan finns ca 30 cm under skrevet, och själsstjärnan ca 2 m över huvudet.


Själens medvetanden har olika aspekter. Dessa aspekter är medvetandets chakran och kroppsdelar.


Varje aspekt är också en varelse, som har ett chakrasystem och kroppsdelar. Så vi som aspekter finns i ett medvetande, som i sin tur finns i en själ. Dessa olika nivåer samspelar med varandra och påverkar varandra. Finns det obalanser i själen kan det finnas obalanser i de andra nivåer med. En obalans i en aspekt kan påverka både det medvetande som den tillhör och själen.


Det är fullt möjligt att ha aspekter från andra medvetanden och själar i sig. En aspekt kan ha samma medvetande som jag, men den kan komma från en annan själ. Det kan vara så att mitt medvetande behöver hjälp från en annan själ för att utvecklas. Därför tar det in en aspekt från en annan själ som kan hjälpa det med sin utveckling.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page