Post-Lisas butik - allt för kropp och själ
Böcker

Alla priser är inklusive moms

Om du är återförsäljare och vill sälja Back to Beings egna publikationer kan du kontakta Back to Being.

Eftersom vi måste ha samma system för att beräkna portot för hela vår webbshop har vi gjort så att alla våra böcker som kostar över 151 kr får 20 kr rabatt. Då blir portot detsamma för alla våra böcker, nämligen för närvarande 50 kr.


Vi har nu en e-bok. Eftersom porto läggs till automatiskt av PayPal har vi gett en rabatt på boken som motsvarar portot.

Bowles, Jeff T. D-vitaminmiraklet: Hemligheten som läkemedelsindustrin inte vill att du känner till.
När jag insåg att 4 000 IE D3-vitamin per dag inte var tillräckligt för mig beslutade jag mig för att starta ett "farligt" experiment som gick tvärt emot vad läkare hade sagt till mig under flera års tid: "Ta inte för mycket D-vitamin--det är farligt!" Jag började med att ta 20 000 IE D3-vitamin per dag--50 gånger mer än det rekommenderade intaget på 400 IE per dag. Efter ungefär fyra månader ökade jag dosen till 50 000 IE per dag, eller 150 gånger mer än den rekommenderade "säkra" dosen. Sedan ökade jag dosen till 100 000 IE per dag--300 gånger mer än vad som anses "säkert"! Vad hände under denna 10-månadersperiod? Dog jag? Blev jag sjuk? Nej--tvärtom! Höga doser med D3-vitamin under detta experiment botade alla mina krampor, varav några som jag har dragits med i över 20 år! Säljs som e-bok. En tryckt upplaga kommer senare under året.
Pris: 75 kr 55 kr
Codex alimentarius: Global livsmedelsimperialism, Red. Scott Tips
Bibliotektjänst har recenserat boken i BTJ-häftet: Codex Alimentarius uppges vara ett internationellt hot mot vår hälsofrihet då organisationen - lierad med FN - håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri. Delegaterna som utformar Codex-reglerna uppges vara regeringstjänstemän och byråkrater, vilka i stor utsträckning tycks stå i skuld till de multinationella läkemedelsföretagen som vill monopolisera och ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott. Codex-kommissionen och dess kommittéer åsikter anses grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att undervärdera värdet av naturliga kosttillskott. Detta utvecklas närmare i artiklarna. Bokens innehåll förmedlar en intresseväckande infallsvinkel inom ett aktuellt ämnesområde vilket bör vara av intresse för politiker och allmänhet. Lektör: Nils-Olof Bjellvi Pengarna för försäljning av boken går oavkortade till NHF Sweden.
Pris: 250 kr 230 kr
Codex Alimentarius: Global Food Imperialism:
Francione, Gary & Charlton, Anna. Att äta etiskt - En granskning av moralen kring att äta djur
Back to Being. Den här boken förklarar hur de vanliga moraliska intuitioner som utgör vår allmänt accepterade uppfattning om djuretik förpliktigar oss till vegansk kost. Vi är alla överens om att djur har moralisk betydelse. Vi är alla överens om att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi är alla överens om att enbart njutning inte kan rättfärdiga lidande för djur. Det är nämligen så att njutning för våra smaklökars skull är det enda rättfärdigande vi har för att orsaka lidande och död för de miljarder djur vi dödar varje år för mat. Det är onödigt. Vi kan inte rättfärdiga vår konsumtion av djurprodukter.
Pris: 130 kr
Gawler, Ian Du kan övervinna cancer
CanSupport. Första uppl. 1995. 278 s. Inbunden. 21,5x14cm. 497 gram. Ian Gawler, en ung veterinär i Australien, hade fått bencancer och var tvungen att amputera benet. Cancern återkom och han bedömdes ha bara två veckor kvar att leva. Med hjälp av sin hustru Gayle lyckades han med det omöjliga - att bli helt frisk. 1981 startade Ian och Gayle ett självhjälpsprogram i Melbourne. 1995 hade mer än 10 000 cancerpatienter deltagit i Gawlers olika kurser och självhjälpskurser med framgångsrika resultat. Detta program har lett till flera exceptionella fall av personlig utveckling och tillfrisknande. 1987 tilldelades Ian Gawler medaljen "Order of Australia" som ett erkännande för sina insatser i samhället. Denna bok beskriver detaljerat Gawlers självhjäpsprogram.
Pris: 100 kr
Granström, Birgitta: Fria fåglar flyger
Back to Being. Fria fåglar flyger är en annorlunda bok som skiljer sig från traditionella självhjälpsböcker. Boken attraherar män och kvinnor i alla åldrar och yrkesgrupper som upplever att de trots en välordnad tillvaro känner att det är något som saknas. Med enkla, humoristiska berättelser varvade med förklarande teorier och djuptänkande reflektionsfrågor förflyttar Fria Fåglar Flyger den vuxna människan ut ur 'boxen' till nya tankar. Du hamnar omedvetet i egna reflektioner hur du kan släppa taget om det som håller dig tillbaka och hur du skapar utrymme för förändring. Berättelserna i boken är autentiska och tagna både från vardagliga, vanliga och igenkännande situationer till andra mer spektakulära händelser. Fria Fåglar Flyger riktar sig till människor som uppskattar berättelser från verkligheten och vänder sig till dig som längtar efter att ta dig vidare i livet. Fria Fåglar Flyger uppmanar till nytänkande och framtids tro. På ett obemärkt sätt griper boken tag i dig och du finner inspiration, hopp och styrka att påverka dina livsval i riktning mot ett liv i frihet. Fria Fåglar Flyger är en bok som ska upplevas!
Pris: 100 kr
Klein, David: Self-Healing Colitis & Crohn's
En värdefull bok för den som har magproblem eller bara för den som vill äta på ett optimalt sätt! Varför slösa energi på matsmältning när man kan äta på ett sätt som gör att man får maximal energi med minst arbete för kroppen? Boken innehåller information om allt från varför man bör ändra sin diet till hur man lever med sin nya livsstil. Boken är ett måste för alla som har oroliga magar, oavsett varför magen är orolig.
Pris: 150 kr
Ramsay, Gail: Vi vill leva
Back to Being. Boken behandlar lagstiftningen om omhändertagande av vilda djur. Vi får följa undulaten Tobbe och hans vänner igelkotten Tagge, skatan Viktor, duvan Krokroo och andra verklighetsbaserade djur och människor. Boken är skriven för barn och ungdomar i åldern 9-12 år. Varför måste Tobbes vänner gömma sig? Varför kan de inte leva som han gör? När Tobbe förstår vad som ligger bakom deras rädsla vill han hjälpa dem. Men hur ska det gå till?
Pris: 90 kr 70 kr
Regan, Tom: Djurens rätt människans fel?
Back to Being. Tom Regan argumenterar för att djur har rättigheter. I denna bok utforskar han två frågor som är centrala för moralteorin: Vad gör att en handling är rätt? Vad gör att en handling är fel? Regan granskar några olika moralteorier som kontraktsteori, utilitarism och Kants etik, presenterar ett teoretiskt ramverk som grund till ett ansvarsfullt ställningstagande för djurs rättigheter och undersöker slutligen hur vi genom att ställa moraliska frågor om andra djur kan nå en djupare förståelse av oss själva. Boken är en följebok till Tomma burar. Den lämpar sig utmärkt för högre studier i filosofi och passar även den som på egen hand vill sätta sig in i rättighetsetikens grunder. Stort tack till förbundet Djurens rätt som har bidragit till produktionen av boken!
Pris: 150 kr
Regan, Tom: Tomma burar
Back to Being. Inbunden Back to Beings första egna publikation! Tom Regan raderar bilden av djurrättsförespråkare som de framställs av medierna. Han avslöjar den falska retoriken om "human behandling" hos djurutnyttjare i både välkända och mindre kända sammanhang och förklarar varför existerande lagar legitimerar systematisk grymhet mot djur. Boken rekommenderas till de redan insatta, men även till de som inte riktigt vet vad det innebär att vara djurrättsförespråkare och varför vissa människor väljer att bli det. Vår förhoppning är att många eventuella förutfattade meningar och missuppfattningar om djurrättsrörelsen kommer att skingras hos de som läser Tomma burar. Stort tack till förbundet Djurens Rätt som har bidragit till produktionen av boken!
Pris: 200 kr 180 kr
Regan, Tom: Tomma burar
Back to Being. Mjukband Back to Beings första egna publikation! Tom Regan raderar bilden av djurrättsförespråkare som de framställs av medierna. Han avslöjar den falska retoriken om "human behandling" hos djurutnyttjare i både välkända och mindre kända sammanhang och förklarar varför existerande lagar legitimerar systematisk grymhet mot djur. Boken rekommenderas till de redan insatta, men även till de som inte riktigt vet vad det innebär att vara djurrättsförespråkare och varför vissa människor väljer att bli det. Vår förhoppning är att många eventuella förutfattade meningar och missuppfattningar om djurrättsrörelsen kommer att skingras hos de som läser Tomma burar. Stort tack till förbundet Djurens Rätt som har bidragit till produktionen av boken!
Pris: 150 kr
Spalde, Annika och Strindlund, Pelle: Kärlekens väg
Back to Being. Boken tar sin utgångspunkt i en inriktning som har flera tusen år gamla rötter, men som också är relevant för vår tid: kärlekens livshållning. För den som vill försöka leva efter visdomsorden "älska din nästa" är det naturligt att också inkludera djuren i sin omsorg, menar författarna. Det finns inget skäl att dra en gräns vid vår egen art; kärleken tar inte slut, medlidandet räcker till både människor och andra kännande varelser. Författarna är influerade av den kristna livstolkningen, men förutsätter inte att läsaren betraktar sig som kristen. För att utforska relationen människa - djur öser de även ur andra källor och idéströmningar, sekulära som religiösa. Resultatet är ett tankeäventyr som utmanar till etisk fördjupning och medvetna livsval. Stort tack till förbundet Djurens Rätt som har bidragit till produktionen av boken!
Pris: 150 kr
Site Builder drivs av  Vistaprint